Mẫu hồ koi đep 12

Mẫu hồ cá koi số 1- Anh Bình- Đồng Nai

Mẫu hồ cá koi số 3-Anh Tấn- Ninh Bình

Mẫu hồ cá koi số 5- Anh Kiệt – 60 khối -TP Huế

Mẫu hồ cá koi số 7- Anh Tín-Bình Dương

Mẫu hồ cá koi số 9 – Chị Phương – Quảng Ninh

Mẫu hồ cá koi số 2 – Anh Quang – Hà Nội

Mẫu hồ cá koi số 4 – Anh Huy- Quảng Ninh

Mẫu hồ cá koi số 6 – Chị Xuân – TP Vinh- Nghệ An

Mẫu hồ cá koi số 8 – Anh Thuận – Vinhomes Hà Nội

Mẫu hồ cá koi số 10 – Anh Lưu – Bình Dương

Click xem quy trình thi công hồ cá koi